Cyber attack 02/07/2021

22/07/2021

Itxx informeert dat de meeste klanten terug operationeel zijn.  Oef!

09/07/2021

De onderhandelaar heeft een akkoord rond het losgeld met de cybercriminelen.  Itxx neemt een groot deel van het losgeld voor eigen rekening en de meeste getroffen ondernemers, waaronder ook Annexe, betalen hun deel van het losgeld aan Itxx.   Itxx laat het losgeld omzetten in bitcoins en betaalt de criminelen.

08/07/2021

Annexe doet aangifte van de aanval bij Politie zone Antwerpen; dit kon pas nadat we het PV nummer van Itxx hadden ontvangen.

Itxx laat weten dat het recupereren van de back-up niet lukt; er rest dus niets anders dan het betalen van het losgeld aan de cybercriminelen.

06/07/2021

Itxx doet aangifte bij Politie Zone Antwerpen en blijft zijn gedupeerde klanten informeren en ondersteunen waar ze kunnen.  

05/07/2021

Itxx bouwt een volledig nieuwe omgeving met nieuwe servers.  De dagelijkse informatieve meetings blijven doorgaan..

Annexe verwittigt het BTW kantoor omdat zij hun BTW aangifte niet tijdig kunnen indienen.

04/07/2021

Uit onderzoek van gespecialiseerde cyber experts blijkt dat onze ICT-dienstverlener, Itxx, alle mogelijke veiligheidsmaatregelen had getroffen om zich te beschermen tegen cyber aanvallen.  Itxx houdt de getroffen ondernemers zeer goed op de hoogte van de stand van zaken via verschillende kanalen en via dagelijkse online meetings.  Zij hebben verschillende externe specialisten ingeschakeld en doen er alles aan om iedereen terug operationeel te krijgen. 

De sfeer onder de getroffen ondernemers is goed om hier samen uit te geraken.

Annexe publiceert een informatieve pagina op haar website en op haar sociale media pagina’s Linkedin en Facebook.  De meeste klanten en relaties worden per mail op de hoogte gesteld.

03/07/2021

Annexe deed aangifte bij de gegevensbeschermingsautoriteit onder het registratienummer TU974KL0.

 02/07/2021

Op vrijdag 2 juli 2021 werden wij en onze ICT-dienstverlener getroffen door een aanval met ransomware. 

Ransomware is een vorm van criminaliteit waarbij hackers de IT-systemen van bedrijven binnendringen en gegevens vergrendelen, zodat deze niet meer toegankelijk zijn. De hackers eisen vervolgens een betaling (vaak in cryptomunten) om deze data weer te ontgrendelen.

Alle data van onze provider en klanten van onze provider werden getroffen, waaronder ook onze data (facturatie, boekhouding en CRM van Annexe). Het gaat ondermeer over data die betrekking heeft op:

• Persoonsgegevens van klanten en medewerkers, leveranciers, partners en andere belanghebbenden

• Bedrijfsinformatie van klanten, partners en andere belanghebbenden

Alle informatieve en werkdocumenten van onze klanten en van Annexe alsook onze Office365 mailserver zijn niet getroffen!

Dit betekent dat onze werking op dit ogenblik deels verstoord is. Onze provider werkt met specialisten van de Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie en met ransomware-specialisten samen om deze aanval te stoppen en veilig weer op te starten. Pas op dat ogenblik zullen ook wij weer toegang hebben tot onze data en onze systemen. 

Wij betreuren het ten zeerste indien u hier een negatieve impact van ondervindt. Wij stellen alles in het werk om u van dienst te blijven. Op deze pagina houden wij u op elk moment op de hoogte van de laatste stand van zaken.