Let op bij de betaling van aannemingswerken!

By in ,
Let op bij de betaling van aannemingswerken!
Aannemers, die sociale of fiscale schulden hebben, vallen onder de inhoudingsplicht Artikel 30bis en 30ter. Vandaag valt niet alleen de bouwsector maar ook de bewakings-, toezichtdiensten- en vleessector onder deze wetgeving.

Als u een factuur van een aannemer uit deze sectoren wilt betalen, moet u steeds nagaan of de aannemer onderworpen is aan de inhoudingsplicht.

De controle op inhoudingsplicht kan heel eenvoudig via de website van de RSZ. Krijgt u als resultaat : NEE, dan hoeft u niets in te houden.  Bij JA, houdt u onmiddellijk de 35 % (bij RSZ schuld) en/of 15 % (bij fiscale schuld) van het factuurbedrag in. U stort deze bedragen rechtstreeks door naar de RSZ of de FOD Financiën.
Doet u dit niet, dan wordt u hoofdelijk aansprakelijk voor uw aannemer zijn schulden en u krijgt er een boete bovenop.

Ons advies : Stel in uw systeem een waarschuwing in als u een factuur van een aannemer uit deze sectoren wilt betalen. Op die manier vergeet u niet om de inhoudingsplicht te controleren op de betaaldag.

Een heldere overeenkomst of eender welk bedrijfsdocument doordacht opstellen, is van groot belang voor u imago.
Heeft u geen ervaring of te weinig tijd om professionele documenten op te stellen?
Contacteer dan snel Dé Documentenfabriek; wij bewezen al vele KMO’s dat duidelijke documenten zorgen voor uw gerust gevoel!

P.S. : Laat in het contract met uw aannemer opnemen dat hij verplicht is de nodige inhoudingen te doen t.o.v. zijn onderaannemers.  Anders heeft u die ’tweedegraadsschulden’ ook nog eens aan uw been.

Quote

Als iemand met ervaring iemand met geld ontmoet, zal degene met ervaring het geld krijgen en degene met geld zal wat ervaring krijgen.

Leonard Lauder

One Comment

Comments are closed.